Famílies d'instruments

Presentació de les noves famílies d'instruments:

Fitxa per a treballar-les:

  • Quin tipus d'instruments ens podem trobar a les pel·lícules i, en general, a la música dels nostres dies?

  • Com podem classificar estos instruments nous?

Un instrument curiós: el theremin

Javier Díez-Ena explica què és i com es toca un theremin.

Part 1

la mà

2

intensitat

l'altura

camp magnètic

oscil·ladors

Part 2

sense cables

en serie

les portes automàtiques

Clara Rockmore

l'alarma de seguretat

Fitxa per als alumnes:

El theremin en el cinema:

Banda sonora de "Mars Attacks!" amb el theremin i altres instruments electrònics.

Pensa i explica:

amb quin element cinematogràfic creus que està relacionat el theremin?