Yankee Doodle

Yankee Doodle went to town,
A-Riding on a pony;
He stuck a feather in his hat,
And called it macaroni*.
 
Yankee Doodle, keep it up,
Yankee Doodle dandy;
Mind the music and the step,
And with the girls be handy!

 

 

Yankee Doodle va anar a la ciutat,
Cavalcant sobre un poni;
Al seu barret una ploma va colocar,
i "macarroni" li va cridar.
 
Yankee Doodle, segueix així,
senyor Yankee Doodle;
recorda la música i els passos,
I amb les noies sigues gentil!

 

 

Un yanki baixa a la ciutat,
cavalca sobre un pony
porta una ploma en el barret
i crida "Macarroni"!
 
Yanki Doodle ves així
senyor yanki Doodle
amb les noies portat bé

i segueix tots el passos.