top of page

Compta els intervals. Encara que sabeu que s'escriuen amb ordinals, aquí heu d'escriure solament el número.

 

A més, no heu de fer cas dels signes que no conegueu apart de les notes, i tampoc de si són ascendents o descendents.

bottom of page