Notes:
RE, MI, FA, SOL, LA, DO', RE'

 

 

Compàs:
3/4

 

 

Figures:
Negres, corxeres, blanques, silenci, blanques en punt.

 

 

Altres:
Signes de repetició senzills i amb primera i segona casella; compassos d'espera.